ตัวอย่างข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ตัวอย่างข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สำหรับทบทวนทดสอบความความรู้ ก่อนสอบสนามจริง โหลดได้ฟรี ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายใหม่ มีกี่ประเภท ได้แก่ก. 2 ประเภท คือ [...]