แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับวัดความรู้ความเข้าใจด้าน พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และอื่นๆ สำหรับวัดความรู้ความสามารถก่อนสอบสนามจริง ฟรี โหลดได้ ปริ้นได้ (แบ่งบันแนวข้อสอบกับเรา)